Şikayetleri

Cevaplanmadı
Şikayet no: #4096

Savcılığa suç duyurusu nasıl yapılır?

SAVCILIĞA HİTABEN ŞİKAYET DİLEKÇESİ Öncelikle aşağıda örneği verilen şikayet dilekçesinden konu ile ilgili uyarlama yapılarak hazırlanır. Bu şikayet dilekçesi bulunduğunuz il adliyesinde bulunan müracaat savcılığına verilir. Dilekceniz savcılık kalemince kayıt edilir ve dilekçeye hazırlık numarası yazılır. Bu hazırlık numarasını dilekçenizi takip edebilmek, (kayıt yaptırdığınız yere gelip sorduğunuzda dilekçenizin hangi savcıda olduğunu veya dilekçenizin hangi mahkemeye gönderildiğini) öğrenmek açısından önemlidir. Size yönelik bir eylemin ya da hak ihlalinin Ceza Hukuku açısından bir suç oluşturduğunu düşünüyorsanız, suçun gerçekleştiği yer savcılığına bir dilekçeyle baş vurabilirsiniz. Örneğin eylem Kadıköy ilçesi sınırlan içinde gerçekleşmişse, Kadıköy Cumhuriyet Savcılığı'na başvurmak gerekir. Savcılığa yazılacak dilekçede dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır: 1. Hangi savcılığa başvuruluyorsa, o savcılığın adı başlık olarak konulmalıdır. 2. Eylemden zarar gören şikâyetçi ya da şikâyetçilerin ad ve adresleri yazılmalıdır. 3. Eylemi gerçekleştiren sanık veya sanıkların ad ve adresleri belirtilmelidir. 4. Suç tarihi yer almalıdır. 5. Olaylar başlığı altında suça konu olan olay kısa, öz ve mümkünse sıra takip edecek şekilde anlatılmalıdır. 6. Deliller başlığı altında şikâyeti kanıtlayan tüm deliller bildirilmeli; elde hazır bulunan belge, varsa tutanak gibi yazılı deliller şikâyet dilekçesine eklenmelidir. Olayın tanıkları varsa, bunların ad ve adresleri de belirtilmelidir. 7. Kamu davası açılması talebi, dilekçenin sonuç bölümünde dile getirilmelidir.    Örnek Dilekçe : ................... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA MÜŞTEKİ : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No: Adres ŞÜPHELİ : Adı ve Soyadı( eyer şahıs biliniyorsa,bilinmiyorda telfonla olmuşsa telefon numarası)yazılır. SUÇ : Dolandırıcılık,Hakaret,Tehdid,Cinsel taciz.(olay neyse adı yazılır) SUÇ TARİHİ : …/…/…2011 AÇIKLAMALAR : 1- Buraya meydana gelen olay neyse,aynen yazılır. DELİLLER : Telefon mesajı,msn kaydı(bunlarla yapılmışsa yazılır) Tanıklar: Adı ve Soyadı, Adres; (varsa yazarsınız) HUKUKİ NEDENLER : TCK. md. ve ilgili mevzuat.(maddeleri biliyor sanız yazarsınız bilmiyorsanız.buşekil yazarsınız) SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca açıklandığı üzere şüpheli hakkında kamu davası açılmasına ve cezalandırılmasının sağlanmasına karar verilmesini saygıyla talep ederim. …/…/… müşteki Adı ve Soyadı İmza

14 Kasım 2011
Facebook