Şikayetleri

Cevaplanmadı
Şikayet no: #163

Hakem heyetine başvuru dilekçe örneği

Dilekçeler ufak tefek farklılıklar göstersede aşağıda ki taslak genele hitap eder.Daha fazla dilekçe örneği için internetten arama yapmanızı tavsiye ediyorum.
not : Tüketici hakem heyetine zorunlu başvuru sınırı 01.01.2011'dan başlayarak 1.031,87 TL, Büyükşehir statüsünde bulunan illerde faaliyet gösteren il hakem heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin alt parasal sınır 01.01.2011'dan başlayarak 2.693,78 TL'dir. *2011 yılı değerleri, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 22. maddesindeki usule göre Üretici Fiyatları Endeksinde meydana gelen ortalama % 9,92 (dokuz virgül doksaniki) oranında artış esas alınarak belirlenmiştir.
 
 
 
.......... KAYMAKAMLIĞITÜKETİCİ SORUNLARI İLÇE HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI’NA ŞİKAYET EDEN : Tüketicinin adı soyadı adresi ŞİKAYET EDİLEN : Şikayet edilen kişi/ler yada kurum/ların adı soyadı,unvanı,adresi(sorumluluk açısından birden fazla olabilir.) ŞİKAYET KONUSU : Satın alınan hizmetin ayıplı çıkması OLAYLAR :Ayıplı hizmete konu olan olay, yaşadığınız hadiseler; net, fazla ayrıntıdan uzak ama olayı tam olarak ifade etmelidir. (1, 2, 3, şeklinde Madde madde anlatmanızı öneririz.) Hukuki Sebep : Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Deliller : Fatura, Garanti Belgesi ve/veya (Gerektiğinde Kullanma Kılavuzu) Yetkili Servislerden alınan Fişler ve/veya Firma ile yapılan yazışmalar ve/veya diğer deliller (elinizde ne tür belgeler veya deliller varsa hepsini yazabilirsiniz, yaşadığınız hadiseler için varsa tanık da yazabilirsiniz) SONUÇ ve TALEP : Yukarıda açıklanan nedenlerle 1)ödenen bedelin iadesine, 2) ayıp oranında bedel indirimi, 3) ayıbın giderilmesi( Buraya yukarıda belirtilen seçimlik haklardan hangisini kullandığınızı belirtiniz) karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …./ …. 2011 (tarih) Adı-Soyadı imza

11 Mayıs 2011
Facebook